Αρχές χαρτογράφησης του προσωπικού γονιδιώματος στον Απόστολο Παύλο

  • Αρχιμ. Δημήτριος Π. Καλημέρης
Keywords: Ανθρώπινο γονιδίωμα, χαρτογράφηση, Απόστολος Παύλος, βιοτεχνολογία

Abstract

Η Χαρτογράφηση Προσωπικού Γονιδιώματος αποτελεί κορυφαίο βιοτεχνολογικό επίτευγμα με απρόβλεπτες συνέπειες και επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης ζωής. Πολλά θέματα της καθημερινότητας θα αναθεωρηθούν, πολλά αιτήματα θα απαντηθούν, πολλά αδιέξοδα θα αρθούν. Αυτός ο πολυδύναμος χαρακτήρας της χαρτογράφησης του προσωπικού γονιδιώματος χρειάζεται εμπλουτισμό της μεθοδολογίας για να γίνει πιο προσιτή στον γενικό πληθυσμό αλλά παράλληλα χρειάζεται αρχές και προϋποθέσεις που θα την καταστήσουν ασφαλή. Σ’ αυτήν την προοπτική η σύγχρονη βιοηθική αναζητά σταθερές αξίες που θα προστατεύουν την ΧΠΓ από την διάπραξη του βιοτεχνολογικού σφάλματος, σ’αυτά τα πλαίσια πολύ χρήσιμη αποδεικνύεται η ανθρωπολογία του Αποστόλου Παύλου η οποία μπορεί να προσφέρει σε μια βαθύτερη κατανόηση της ΧΠΓ θέτοντας αρχές που εξασφαλίζουν το ηθικό και θεραπευτικό συμφέρον του φορέα της ατομικής γενετικής πληροφορίας και αποτελούν πολύ χρήσιμες κατευθύνσεις στην βιοτεχνολογική αξιοποίηση της χαρτογράφησης του προσωπικού γονιδιώματος.

Author Biography

Αρχιμ. Δημήτριος Π. Καλημέρης

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεολογική Σχολή, Αθήνα

Published
2021-08-03
Section
Πρωτότυπα ερευνητικά άρθρα