Τα ονόματα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρούνται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους δηλωμένους σκοπούς του παρόντος περιοδικού και δεν θα διατίθενται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος.