Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Γρίπης Βορείου Ελλάδος, Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τμήματος

  • Γεωργία Γκούλια

Author Biography

Γεωργία Γκούλια

Εθνικό  Κέντρο  Αναφοράς  Γρίπης  Βορείου  Ελλάδος, Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τμήματος  Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Published
2020-11-19