Νέες τεχνολογίες τροποποίησης του γονιδιώματος: Βιοηθικά Ζητήματα

  • Βασίλειος Φανάρας

Abstract

Η επιστημονική εκδήλωση με τίτλο: «Νέες τεχνολογίες τροποποίησης του γονιδιώματος: Βιοηθικά Ζητήματα», πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και διοργανώθηκε από το «Σπίτι της Κύπρου» σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος «Βιοηθικά Διλήμματα» του Τομέα Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας. Στο άρθρο αυτό περιγράφεται το περιεχόμενο των ομιλιών από την εκδήλωση αυτή.

References

1. Φανάρας Β. Το βιοηθικό δίλημμα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, χριστιανική προσέγγιση, (Με αφορμή τη μέθοδο CRISPR/Cas9). Πρακτικά του Συνεδρίου «Θρησκείες και Ανθρώπινα Δικαιώματα» του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας ΕΚΠΑ. Φεβρουάριος Αθήνα, 2019. (εγκρίθηκε)
2. Ανδρουλάκης Α. – Μ. Σχεδιάζοντας το γονιδίωμα: Θεολογική - Βιοηθική Θεώρηση των σύγχρονων γενετικών εφαρμογών -Μέθοδος CRISPR-, Διπλωματική εργασία, Αθήνα, 2019, https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/el/browse/2877872
3. Fanaras V. Therapeutic Cloning: A dilemma between ethics and healing. Bioethica Forum. 2005; 46:14-15 και Fanaras V. Stem Cell Research: Aspects from the Orthodox Christian Perspective. Επιστημονική Επιθεώρηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΕΑΠ «Σπουδές στην Ορθόδοξη θεολογία. 2010; 1:285-291.
4. Νικολαΐδης. Απόστολος. Από τη Γένεση στη Γενετική. εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2006:43-47.
Published
2020-11-19