Η γενετική σπουδαιότητα της ναυμαχίας της Σαλαμίνας

  • Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
Keywords: γενετική ροή, Ναυμαχία της Σαλαμίνας, Περσική εισβολή στην Ευρώπη, Απλοομάδες, μιτοχονδρικό DNA

Abstract

Στο πρώτο μισό του 5ου αιώνα π.Χ. οι Πέρσες εισέβαλαν στην Ευρώπη, αλλά οι ΄Ελληνες τους νίκησαν στη μάχη του Μαραθώνα, στη ναυμαχία της Σαλαμίνας και τις μάχες των Πλαταιών και της Μυκάλης. Στόχος της εργασίας είναι να διερευνηθεί εάν υπήρξε γενετική (DNA) ροή από το Ιράν στον Ευρωπαϊκό/Ελλαδικό χώρο. Προς τούτο συγκεντρώθηκαν επιστημονικά στοιχεία για τη γενετική σύσταση των κατοίκων της Ελλάδας. Τα δεδομένα αυτά συγκρίθηκαν με αντίστοιχα δεδομένα από τον Ιράν, την Εγγύς Ανατολή, αλλά και όλη την Ευρώπη. Από αυτά προκύπτει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι στην προαναφερόμενη χρονική περίοδο συνέβησαν μεγάλα μεταναστευτικά γεγονότα και ροή πληθυσμιακών ομάδων, άρα και γονιδίων, από το Ιράν προς τον Ελλαδικό γεωγραφικό χώρο. Ως εκ τούτου, οι συνέπειες της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας και των δύο άλλων μαχών υπήρξαν καθοριστικές για την εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων για την Ελλάδα, και για την Ευρώπη γενικότερα, αλλά και για τη γενετική σύσταση των κατοίκων των Βαλκανίων και της Ευρωπαϊκής ηπείρου.

Author Biography

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Θεσσαλονίκη

References

1. Grougni V., et al. Ancient migratory events in the Middle East: New clues from the Y-chromosome variation of modern Iranians. PloS One, 2012;7 e41252.
2. Zarei F. and Alipanah H. Mitochondrial DNA variation, genetic structure and demographic history of Iranian populations. Molecular Biology Research Commun. 2014;3: 45-65.
3. Τριανταφυλλίδης Κ. (2020). Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Το DNA των Ελλήνων. Εκδόσεις Κυριακίδη.
4. Mehrjioo Ζ., et al. Distinct genetic variation and heterogeneity of the Iranian population. PloS Genetics 2019;15: e1008385.
5. Lao O., et al. (). Correlation between genetic and geographic structure in Europe. Curr. Biol., 2008; 18: 1241-1248.
6. Novembre J., et al. Genes mirror geography within Europe. Nature, 2008; 456: 98-101.
7. Hellenthal G., et al. A Genetic Atlas of Human Admixture History. Science, 2014; 343: 747-751.
Published
2021-02-09
Section
Πρωτότυπα ερευνητικά άρθρα