Η Ένωση Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδας (GPSF) συναντά τη Φαρμακογονιδιωματική και Εξατομικευμένη Ιατρική

  • Τατιάνα Γραμματικοπούλου
  • Δήμητρα Δεδούση
  • Μαρία Θεριανού
  • Ίρις Τριπολιτσιώτη
Keywords: Ένωση Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδας, Φαρμακευτική, δράσεις, Εξατομικευμένη Ιατρική, Βιοπληροφορική

Abstract

H Ένωση Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδας είναι μία εθελοντική ομάδα με δραστηριοποίηση τόσο σε εθνικό επίπεδο, μέσω των μελών της που ανήκουν στα τμήματα Φαρμακευτικής, όσο και στην Ευρώπη, με την συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση Φοιτητών Φαρμακευτικής. Κύριοι άξονές της αποτελούν δραστηριότητες εκπαιδευτικού, επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν σε μια πληθώρα δραστηριοτήτων διευρύνοντας τις γνώσεις τους και βελτιώνοντας δεξιότητές τους. Η ανάδειξη της Φαρμακευτικής και ο συνδυασμός της με έτερες επιστήμες, αποδεικνύει το ευρύ φάσμα αντικειμένων με το οποίο μπορεί να ασχοληθεί ένας φαρμακοποιός. Μείζον αντικείμενο ενασχόλησης είναι και ο τομέας της Εξατομικευμένης Ιατρικής και Φαρμακογονιδιωματικής. Τέλος, με στόχο την καλύτερη εξοικείωση των φοιτητών με τα επιμέρους τμήματά του, διοργανώνεται σειρά ομιλιών με θέμα την Βιοπληροφορική.

Author Biographies

Τατιάνα Γραμματικοπούλου

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φαρμακευτικής, Αθήνα,

Δήμητρα Δεδούση

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πάτρα

Μαρία Θεριανού

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πάτρα

Ίρις Τριπολιτσιώτη

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φαρμακευτικής, Αθήνα,

References

1. Ένωση Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδας. Εισαγωγή. Διαθέσιμο https://gpsf.gr/. Επίσκεψη Δεκέμβριος 27, 2020.
2. European Pharmaceutical Students’ Association. EPSA Memberships. Available via https://www.epsa-online.org/how-to-apply-as-a-member/. Accessed December 26, 2020.
3. Ένωση Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδας. Health Campaigns. Διαθέσιμο https://gpsf.gr/category/health-campaigns/. Επίσκεψη Δεκέμβριος 26, 2020.
4. Ένωση Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδας. Learn from the expert. Διαθέσιμο https://gpsf.gr/?s=learn+from+the+expert. Επίσκεψη Δεκέμβριος 26, 2020.
5. Ένωση Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδας. Επιστημονικές/Εκπαιδευτικές Εκδηλώσεις. Διαθέσιμο https://gpsf.gr/category/επιστημονικές-εκδηλώσεις-συνέδρια/. Επίσκεψη Δεκέμβριος 26, 2020.
6. Ένωση Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδας. Fun Facts. Διαθέσιμο https://gpsf.gr/category/fun-facts/. Επίσκεψη Δεκέμβριος 26, 2020.
7. Ένωση Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδας. Επιστημονικά Άρθρα. Διαθέσιμο https://gpsf.gr/επιστημονικά-άρθρα/. Επίσκεψη Δεκέμβριος 26, 2020.
8. Σιαμόγλου Σ, Πατρινός ΓΠ. To φορητό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας 2MoBiL στην εκπαίδευση μαθητών στο πεδίο της Μοριακής Γενετικής και Εξατομικευμένης Ιατρικής. Εξατομικευμένη Ιατρική 2019; 1(1): 17-25.
9. Ένωση Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδας. Κοινωνικές Εκδηλώσεις. Διαθέσιμο https://gpsf.gr/κοινωνικές-εκδηλώσεις/. Επίσκεψη Δεκέμβριος 26, 2020
Published
2021-02-09
Section
Άρθρα ειδικού σκοπού