Ανάπτυξη μεθοδολογίας φαρμακογονιδιωματικής ανάλυσης σε φορητό εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (2MoBiL)

 • Γεώργιος Ψάριας
 • Ευανθία Ηλιοπούλου
 • Ιωάννης Δαραμούσκας
 • Ιωάννης Λιόπετας
 • Άννα Τσιρώνη
 • Δημήτριος Σπανός
 • Αθηνά Τσικρικά
 • Κωνσταντίνος Καλαφάτης
 • Δήμητρα Ταρούση
 • Γεώργιος Βαρίτης
 • Μαρία Κορομηνά
 • Βασίλειος Κωστόπουλος
 • Σταυρούλα Σιαμόγλου
 • Γεώργιος Π. Πατρινός

Abstract

Η φαρμακογονιδιωματική τείνει να αποτελέσει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης υγειονομικής περίθαλψης. Η ευρεία εφαρμογή της βασίζεται στην αναγκαιότητα διεξαγωγής φαρμακογονιδιωματικών αναλύσεων σε οποιοδήποτε κλινικό περιβάλλον, συμπεριλαμβάνοντας τις απομακρυσμένες από αστικά κέντρα περιοχές με περιορισμένο προϋπολογισμό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Σε αυτή την μελέτη, παρουσιάζεται η ανάπτυξη και η εφαρμογή μιας γρήγορης και αξιόπιστης φαρμακογονιδιωματικής ανάλυσης με την χρήση ενός φορητού εργαστηρίου μοριακής βιολογίας (2MoBiL). Συγκεκριμένα παρουσιάζεται πώς η γονοτύπηση του φαρμακονιδιωματικού βιοδείκτη SLCO1B1*5, μπορεί να διεκπεραιωθεί αξιόπιστα και αποτελεσματικά με την χρήση φορητού εργαστηρίου, χρησιμοποιώντας ως μέσο σύγκρισης τη συμβατική επιτραπέζια οργανολογία και μια πρότυπη μέθοδο (KASP assay). Λαμβάνοντας υπόψη το μικρό μέγεθος του φορητού εργαστηρίου, το οποίο του προσδίδει φορητότητα, καθώς και την υψηλή ακρίβεια ανάλυσης που προσφέρει, συμπεραίνουμε ότι η μέθοδος γονοτύπησης που βασίζεται στο 2MoBiL είναι αξιόπιστη για περαιτέρω μελέτες και κλινική εφαρμογή σε απομακρυσμένες περιοχές και με περιορισμένους πόρους. Ως εκ τούτου, η ταχεία γονοτυπική ανάλυση με 2MoBiL μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα για την ευρεία εφαρμογή της φαρμακογονιδιωματικής και της εξατομικευμένης θεραπείας στην κλινική πράξη.

Author Biographies

Γεώργιος Ψάριας

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας

Ευανθία Ηλιοπούλου

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας

Ιωάννης Δαραμούσκας

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Πολυτεχνική, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων

Ιωάννης Λιόπετας

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας

Άννα Τσιρώνη

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας

Δημήτριος Σπανός

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας

Αθηνά Τσικρικά

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας

Κωνσταντίνος Καλαφάτης

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας

Δήμητρα Ταρούση

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας

Γεώργιος Βαρίτης

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας

Μαρία Κορομηνά

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας

Βασίλειος Κωστόπουλος

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Πολυτεχνική, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων

Σταυρούλα Σιαμόγλου

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας

Γεώργιος Π. Πατρινός

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας

Published
2021-04-15
Section
Πρωτότυπα ερευνητικά άρθρα