ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

  • Γεώργιος Παν. Πατρινός

Abstract

Ο 3ος χρόνος της έκδοσης του επιστημονικού περιοδικού «Εξατομικευμένη Ιατρική», μετά την επιτυχημένη έκδοση των δύο πρώτων τόμων το 2019 και 2020 ολοκληρώνεται επιτυχώς με το 3ο τεύχος του 2021, το οποίο αποτελεί ένα θεματικό τεύχος που άπτεται της γενετικής και γονιδιωματικής στον ελληνικό πληθυσμό. Η επιλογή της θεματικής αυτής ενότητας ήταν καθόλα αρμόδια επίκαιρη μιας και το 2021 ήταν η επέτειος των 200 ετών από την ελληνική επανάσταση.

Το τεύχος αυτό λοιπόν περιλαμβάνει άρθρα ανασκόπησης σχετικά με την γενετική κληρονομιά των Ελλήνων ξεκινώντας από την καταγραφή της γενετικής σύστασης των σύγχρονων Ελλήνων και τη διασύνδεσή συσχέτισή τους με άλλους λαούς και φθάνοντας μέχρι την ιχνηλάτηση των προγονικών βιολογικών ριζών μας. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται προσπάθεια να δοθούν τεκμηριωμένα απαντήσεις που αφορούν το ζήτημα της ταυτότητας του πληθυσμού μας. Επίσης, στο τεύχος φιλοξενείται άρθρο σχετικό με το ερευνητικό πρόγραμμα Genome of Greece (GoGreece) το οποίο αποτελεί ένα εθνικής εμβέλειας συνεργατικό πρόγραμμα γονιδιωματικής ιατρικής που εστιάζει στην εφαρμογή της Γονιδιωματικής Ιατρικής στην Ελλάδα. Συγκεκριμένο, το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2010 και αποσκοπεί στην διακρίβωση της γενετικής ετερογένειας των κληρονομικών νόσων στην Ελλάδα και την επιτάχυνση της εφαρμογής της γονιδιωματικής ιατρικής στην ελληνική κλινική πραγματικότητα ακολουθώντας μια ολιστική διεπιστημονική προσέγγιση που περιλαμβάνει εργαστηριακές και βιοπληροφορικές πρακτικές αλλά και προσεγγίσεις δημόσιας υγείας στη γονιδιωματική, όπως βιοηθική, εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, ενημέρωση του κοινού, καθώς και την επίλυση νομικών αλλά και κοινωνικών ζητημάτων σχετικών με το αντικείμενο της γονιδιωματικής και εξατομικευμένης ιατρικής. Παράλληλα, το τεύχος φιλοξενεί ένα άρθρο που αναφέρεται στην κλινική μελέτη PREPARE στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ubiquitous Pharmacogenomics (U-PGx), της πρώτης Ευρωπαϊκής μελέτης εφαρμογής της Φαρμακογονιδιωματικής στην κλινική πράξη στην οποία συμμετέχει και η χώρα μας με την συμμετοχή μεγάλου αριθμού ψυχιατρικών ασθενών. Τέλος στο τεύχος αυτό φιλοξενείται ένα άρθρο ανασκόπησης σχετικό με την φαρμακογονιδιωματική και συγκεκριμένα με τη συσχέτιση γενετικών παραλλαγών με παρενέργειες της  φαρμακευτικής αγωγής.

Ευχαριστώ θερμά για μια ακόμη φορά τον Δρ. Μανούσο Καμπούρη, διευθυντή σύνταξης για την αμέριστη βοήθειά του στην επιμέλεια των άρθρων που περιλαμβάνονται στο τεύχος αυτό και, ασφαλώς, τους συγγραφείς των άρθρων που φιλοξενούνται στο τεύχος αυτό.

Author Biography

Γεώργιος Παν. Πατρινός

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φαρμακευτικής

Published
2021-12-03