Η Γενετική Ιστορία των Ελλήνων

  • Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
Keywords: Γενετική κληρονομιά Ελλήνων, DNA, Μινωίτες, Μυκηναίοι, Συνέχεια ή Ασυνέχεια Ελλήνων

Abstract

Το άρθρο περιγράφει τη γενετική κληρονομιά των Ελλήνων ξεκινώντας από την καταγραφή της γενετικής σύστασης των σύγχρονων Ελλήνων και τη διασύνδεσή τους με άλλους λαούς και φθάνοντας μέχρι την ιχνηλάτηση των προγονικών βιολογικών ριζών μας. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται προσπάθεια να δοθούν τεκμηριωμένα απαντήσεις που αφορούν το ζήτημα της ταυτότητάς μας. Τα γενετικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι η πληθυσμιακή ιστορία των Ελλήνων έχει χαρακτηριστικά σημαντικής γενετικής συνέχειας: οι πληθυσμοί που διαβιούν στον ελλαδικό χώρο, τουλάχιστον από την Εποχή του Χαλκού, έχουν φυσική συνέχεια  και οι σημερινοί  Έλληνες προέρχονται από αυτούς.

Author Biography

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Θεσσαλονίκη

References

1. Behar DM, et al. No evidence from genome-wide data of a Khazar origin for the Ashkenazi Jews. Hum Biol, 2013; 85: 859-900.
2. Boric D and Price TD. Strontium isotopes document greater human mobility at the start of the Balkan Neolithic. PNAS USA, 2013; 110: 3298-3303.
3. Efstratiou N., et al. A late Palaeolithic site at Ouriakos (Limnos, Greece) in the northeastern Aegean. Antiquity, 2013; 87: 335.
4. Evans AJ. The Palace of Minos at Knossos. Volume I. MacMillan and Co, London, UK, 1921.
5. Evans AJ. The early Nilotic, Libyan and Egyptian relations with Minoan Crete. The Huxley Memorial Lecture for 1925. J Royal Anthr Inst 1925; 55: 199-228.
6. Harvati Κ, et al. Apidima Cave fossils provide earliest evidence of Homo sapiens in Eurasia. Nature, 2019; 571: 500-504.
7. Hughey J, et al. A European population in Minoan Bronze Age Crete. Nature Commun. 2013; 4: 1861.
8. Κοντογιώργης Γ (2017). Έθνος και «εκσυγχρονιστική» νεοτερικότητα. Εναλλακτικές εκδόσεις, σελ. 176.
9. Lao O, et al. Correlation between genetic and geographic structure in Europe. Curr. Biol. 2008; 18: 1241-1248.
10. Novembre J, et al. Genes mirror geography within Europe. Nature, 2008; 456: 98-101.
11. Lazaridis I, et al. Genetic origins of the Minoans and Mycenaeans. Nature, 2017; 548: 214-218.
12. Paschou P, et al. Maritime route of colonization of Europe. PNAS USA, 2014; 111: 9211-9216.
13. Pitsios T. Paleoanthropological research at the cave site of Apidima and the surrounding region (South Peloponnese, Greece). Anthropol Anz, 1999; 57: 1-11.
14. Renfrew C. ‘Ever in Process of Becoming’: The Autochthony of the Greeks, In JA Koumoulides (ed.), The Good Idea: Democracy in Ancient Greece. Aristide d Caratzas Pub, Athens, Greece 1996.
15. Stamatoyannopoulos G, et al. Genetics of the Peloponnesean populations and the theory of extinction of the medieval Peloponnesean Greeks. Eur J Hum Genet, 2017; 25: 637-645.
16. Stravopodi H, et al. Paleoanthropological findingsfrom Theopetra cave in Thessaly: A preliminary report. International Confernce. The Palaeolithic of Greece and Adjacent Areas (I.CO.PA.G.). Conference, 1994; 24: 271-281.
17. Sykes B. The Seven Daughters of Eve: The Science That Reveals Our Genetic Ancestry. W.W. Norton & Company Ltd. NY, USA, 2001
18. Τριανταφυλλίδης Κ. Η γενετική σπουδαιότητα της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Εξατομικευμένη Ιατρική 2021; 2: 112-117.
Published
2021-12-03
Section
Άρθρα ανασκόπησης