Γενετική ανάλυση μεμονωμένων κυττάρων: Εφαρμογές, Προκλήσεις και Προοπτικές

  • Αναστασία Μελισσαράτου Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πάτρα
  • Γεώργιος Μηλίτσης Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πάτρα
  • Αλέξανδρος Περβανίδης Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πάτρα
  • Δημήτριος Προβίδας Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πάτρα
  • Αθανάσιος Χαμζάς Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πάτρα
  • Θεοδώρα Κατσίλα Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πάτρα
  • Γεώργιος Π. Πατρινός Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πάτρα
Keywords: Μεμονωμένα κύτταρα, γενετική διάγνωση, γονιδίωμα, κυτταρική και μοριακή συμπεριφορά, εξατομικευμένη ιατρική

Abstract

Η ανάλυση μεμονωμένων κυττάρων υπόσχεται την ενδελεχή ανάλυση της ετερογένειας μεταξύ κυττάρων, ακόμη και του ίδιου ιστού. Πρόκειται για μια καινοτόμο προσέγγιση, η οποία μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση της κυτταρικής και μοριακής συμπεριφοράς, σε σχέση με άλλες προϋπάρχουσες μεθόδους. Με τη μελέτη του γονιδιώματος, των πρωτεϊνών, των ορμονών και των μεταβολιτών αναπτύσσονται πολλά νέα πεδία στο χώρο της κυτταρικής βιολογίας με προεκτάσεις στους κλάδους της πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας.  Συμπερασματικά, η ανάλυση μεμονωμένων κυττάρων και ο ρόλος της στις μελλοντικές ερευνητικές και θεραπευτικές προοπτικές θεωρούν καίρια, μολονότι οι κλινικές εφαρμογές είναι σήμερα ακόμη περιορισμένες.

Author Biographies

Γεώργιος Μηλίτσης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πάτρα

Η ανάλυση μεμονωμένων κυττάρων υπόσχεται την ενδελεχή ανάλυση της ετερογένειας μεταξύ κυττάρων, ακόμη και του ίδιου ιστού. Πρόκειται για μια καινοτόμο προσέγγιση, η οποία μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση της κυτταρικής και μοριακής συμπεριφοράς, σε σχέση με άλλες προϋπάρχουσες μεθόδους. Με τη μελέτη του γονιδιώματος, των πρωτεϊνών, των ορμονών και των μεταβολιτών αναπτύσσονται πολλά νέα πεδία στο χώρο της κυτταρικής βιολογίας με προεκτάσεις στους κλάδους της πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας.  Συμπερασματικά, η ανάλυση μεμονωμένων κυττάρων και ο ρόλος της στις μελλοντικές ερευνητικές και θεραπευτικές προοπτικές θεωρούν καίρια, μολονότι οι κλινικές εφαρμογές είναι σήμερα ακόμη περιορισμένες.

Αλέξανδρος Περβανίδης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πάτρα

Η ανάλυση μεμονωμένων κυττάρων υπόσχεται την ενδελεχή ανάλυση της ετερογένειας μεταξύ κυττάρων, ακόμη και του ίδιου ιστού. Πρόκειται για μια καινοτόμο προσέγγιση, η οποία μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση της κυτταρικής και μοριακής συμπεριφοράς, σε σχέση με άλλες προϋπάρχουσες μεθόδους. Με τη μελέτη του γονιδιώματος, των πρωτεϊνών, των ορμονών και των μεταβολιτών αναπτύσσονται πολλά νέα πεδία στο χώρο της κυτταρικής βιολογίας με προεκτάσεις στους κλάδους της πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας.  Συμπερασματικά, η ανάλυση μεμονωμένων κυττάρων και ο ρόλος της στις μελλοντικές ερευνητικές και θεραπευτικές προοπτικές θεωρούν καίρια, μολονότι οι κλινικές εφαρμογές είναι σήμερα ακόμη περιορισμένες.

Published
2019-04-15
Section
Άρθρα ανασκόπησης