Διερεύνηση της μοριακής και γενετικής βάσης μεταξύ της συννοσηρότητας ψωρίασης και παχυσαρκίας

  • Αντωνάτος Χάρης
  • Γεωργακίλας Γεώργιος Κ
  • Ευαγγέλου Ευάγγελος
  • Βασιλόπουλος Γιάννης

Abstract

Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε σάρωση γονιδιώματος (GWAS) και μεταγραφώματος (RNA-seq), με στόχο την εύρεση πλειοτροπικών τόπων μεταξύ της ψωρίασης και παχυσαρκίας, δύο νοσημάτων με υψηλή συννοσηρότητα. Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση για την εύρεση των διαθέσιμων RNA-seq δεδομένων στις 2 νόσους. Ακολούθησε η επεξεργασία των δεδομένων, η μετα-ανάλυση για κάθε ξεχωριστή νόσο με τη συνδυαστική μέθοδο του Fisher, ο λειτουργικός εμπλουτισμός κάθε νόσου και η στατιστική σύγκριση των 2 μοτίβων έκφρασης. Έπειτα, συλλέχθησαν τα μεγαλύτερα GWAS δεδομένα σε Ευρωπαΐους για κάθε χαρακτηριστικό, όπου και πραγματοποιήθηκε γενετική συσχέτιση, μεντελική τυχαιοποίηση καθώς και πλειοτροπική ανάλυση προς την εύρεση κοινών και διαφορετικών γενετικών μοτίβων. Συμπεριλήφθησαν 4 (cases=76, controls=75) και 5 (cases=75, controls=66) RNA-seq δεδομένα για ψωρίαση και παχυσαρκία αντίστοιχα. Οι αναλύσεις έκφρασης για κάθε γονίδιο έδειξαν μια στατιστικά σημαντική αλληλοεπικάλυψη σε κοινά μοριακά μοτίβα υπερέκφρασης (n=170, P-value=6×10-65) και υποέκφρασης (n=49, P-value=7×10-7), σχετιζόμενα με την αυξημένη απόκριση των Τ λεμφοκυττάρων και τη διαφοροποίηση των Τ helper (Th)17 κυττάρων. Η κοινή μοριακή βάση των 2 νόσων αντικατοπτρίστηκε και στις αναλύσεις γενετικής συσχέτισης (rg=0.17, P-value=8×10-11). Η πλειοτροπική ανάλυση μεταξύ του δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) και της ψωρίασης με τον πρώτο να αυξάνει τον κίνδυνο του δεύτερου (β=0.38, P-value=1.81×10-7)- ανέδειξε 27 γενετικούς τόπους, με τον 19ο (chr16:28330968-28955702, GRCh37) να σχετίζεται με τη δραστηριότητα των Th17 κυττάρων λόγω των στατιστικά σημαντικών πολυμορφισμών (P-value≤5×10-8) στα TYK2 και IL27 γονίδια. Οι παρούσες αναλύσεις χαρακτηρίζουν την κοινή φλεγμονώδη βάση μεταξύ ψωρίασης και παχυσαρκίας, εξηγώντας την καλύτερη φαρμακευτική ανταπόκριση παχύσαρκων ασθενών με ψωρίαση σε αναστολείς του Th17 μονοπατιού.

Published
2024-04-12
Section
Περιλήψεις του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εξατομικευμένης Ιατρικής